Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Be­strij­ding glad­heid? Sneeuw rui­men? Strooi­rou­tes

De on­der­staan­de be­drij­ven kunt u be­na­de­ren voor glad­heid be­strij­ding op uw ei­gen be­drij­ven­ter­rein. Bei­de be­drij­ven zijn ac­tief in ons ge­bied.

Loon­be­drijf W. Slob & Zo­nen: (010) 450 47 03 / (06) 53 88 63 22

Ke­ten­se­dijk 11, 2902 LA Ca­pel­le aan den IJs­sel

Ge­br Kalk­man: (010) 451 86 87

Berm­weg 552, 2907 LE Ca­pel­le aan den IJs­sel

Re­ijm B.V., Thijs: (06) 17 11 35 93

Al­bert van Het Hart­weg 52, 2913 LG Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel

De strooi­rou­tes van de ge­meen­te in de open­ba­re ruim­te van het Ca­pel­leXL ge­bied vindt u hier. In­dien nood­za­ke­lijk zorgt BIZ Ca­pel­leXL voor aan­vul­len­de glad­heids­be­strij­ding.

Bij aan­hou­den­de glad­heid stelt de ge­meen­te gra­tis zout be­schik­baar.

U kunt dit gra­tis strooi­zout in Ca­pel­le aan den IJs­sel op­ha­len aan de Spoor­laan 18 (tus­sen 12.30 en 13.00 uur) en bij de ge­meen­te­werf aan de Groe­ne­dijk 12 (tus­sen 9.00 en 16.00 uur).