Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Duur­zaam en maat­schap­pe­lijk on­der­ne­men/kos­ten­be­spa­rin­gen

Bin­nen dit ka­der staan on­der­wer­pen als duur­zaam on­der­houd, ener­gie­be­spa­ring, zon­ne­pa­ne­len, duur­zaam vuil ver­za­me­len cen­traal. Me­de daar­om heeft op Ca­pel­leXL een com­ple­te re­no­va­tie van het groen plaats ge­von­den con­form het Vijf­ja­ren­plan Groen. Nu wordt de bui­ten­ruim­te be­heerd con­form het Meer­ja­ren­plan Groen. De pro­jec­ten op Ca­pel­leXL wor­den in sa­men­wer­king met de ge­meen­te op­ge­pakt. In­mid­dels zijn er ook op­laad­pa­len op de par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen en is er led ver­lich­ting in de OV-ver­lich­ting op Ca­pel­leXL.

Heeft u idee­ën? Neem con­tact op met park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl